Tennet vergroot capaciteit hoogspanningsnet

We wekken in Nederland steeds meer duurzame energie op. Dat is goed nieuws! Maar dat vraagt ook steeds meer van het elektriciteitsnetwerk. Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil daarom de capaciteit van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg uitbreiden. Een stukje van dit net gaat over Dordrecht. Tennet vervangt de geleiders tussen de hoogspanningsmasten door geleiders met een grotere capaciteit. Ook voert Tennet onderhoud uit aan het net en de masten.

De verbinding waaraan Tennet gaat werken, loopt van Krimpen aan den IJssel tot Geertruidenberg. Dit is 34 kilometer lang. Deze hoogspanningsverbinding is één van de belangrijkste in Nederland. Het loopt van Krimpen a/d IJssel via de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena naar Geertruidenberg. 
Het stukje op het Eiland van Dordrecht is 2 kilometer lang en bestaat uit 3 masten. Dit is omcirkeld op het kaartje. Het ligt in vrijwel onbewoond gebied. Uiteraard moet bij de werkzaamheden rekening worden gehouden met waardevolle natuur op deze plek.

Reageren en informatiebijeenkomsten

De Rijksoverheid heeft een aantal besluiten genomen om deze werkzaamheden mogelijk te maken. Zoals vergunningen en ontheffingen. Deze liggen tot en met 11 november ter inzage. Wie dat wil, kan op deze besluiten reageren voordat ze definitief worden. Ook organiseert Tennet digitale informatiebijeenkomsten. Daar geven zij uitleg over het werk en beantwoorden eventuele vragen. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdag 12 en donderdag 14 oktober. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

Als alles volgens planning verloopt, start het werk in juli 2022. In januari 2023 is de vernieuwde verbinding klaar voor de toekomst.

Hoogspanningsnet Krimpen - Geertruidenberg