Burgerhulpverleners redden levens

Elk jaar krijgen ruim 15.000 Nederlanders een hartstilstand. In Dordrecht worden jaarlijks gemiddeld meer dan 100 reanimaties verricht. Als iemand een hartstilstand krijgt, telt elke seconde.

AED's kunnen dan levensreddend zijn. Daarom zijn er in Dordrecht de afgelopen periode meerdere 'openbare' AED's geplaatst, zodat nagenoeg overal in Dordrecht binnen 500 meter een AED beschikbaar is. Maar er zijn mensenhanden nodig om met een AED een leven te redden. Daar komen burgerhulpverleners in beeld.

AED redt levens

Wanneer iemand een ambulance belt voor een hartstilstand dan stuurt een softwaresysteem via de app van alarmeringssysteem HartslagNu direct een code door. Deze code gaat naar aangemelde en opgeleide vrijwilligers; burgerhulpverleners. Met die code kunnen zij de AED in hun buurt openen en gebruiken tot de ambulancemedewerkers er zijn. En dat redt levens. 

Dordtse burgerhulpverlener in actie

Dat bleek eens te meer bij een reanimatie afgelopen jaar in Krispijn. Mede dankzij de snelle actie van een burgerhulpverlener overleefde een wijkbewoner een hartstilstand. Deze geweldige actie onderstreept het belang van beschikbare AED's én een netwerk van burgerhulpverleners. Daarom staan deze Dordtenaren centraal in een nieuw filmpje van de Hartstichting om hier aandacht voor te vragen:

Aanmelden als burgerhulpverlener

De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. Jij misschien wel, dus meld je aan als burgerhulpverlener en help levens redden in uw buurt. Kijk voor meer informatie op www.reanimatiedrechtsteden.nl en www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener.