Toegang autoluwe binnenstad verruimd na aanscherping coronamaatregelen

Vrijdag 26 november 2021 heeft het kabinet verscherpte coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan zondag 28 november in. Horeca en niet-essentiële winkels moeten dan de deuren om 17.00 uur sluiten voor bezoekers. Om het afhalen en bezorgen in de binnenstad mogelijk te maken, passen we bij de doorgang Visstraat de venstertijden aan voor het inrijden van het autoluwe gebied. We verruimen de tijd waarin ook voertuigen zonder ontheffing het gebied in mogen. Dat wordt tussen 17.00 uur en 11.00 uur de volgende dag. Deze tijden gaan vanaf zondag 28 november in en gelden zolang de aangescherpte maatregelen van kracht zijn.

De afgelopen periode mochten voertuigen zonder ontheffing alleen tussen 24.00 en 11.00 uur de binnenstad in. Dat wordt nu dus tussen 17.00 en 11.00 uur. Zo willen we het Dordtenaren makkelijker maken om af te halen bij horeca in de autoluwe binnenstad. De gemeente wil de horeca zoveel mogelijk helpen in deze moeilijke tijden. 
Tussen 11.00 – 17.00 uur mogen alleen voertuigen met een ontheffing het gebied in. De gele borden op de Visstraat worden z.s.m. aangepast. De tijden op de Kolfstraat veranderen niet.

Camera

Dordrecht heeft een autoluwe binnenstad. Voertuigen mogen alleen het gebied inrijden met een ontheffing of tijdens venstertijden. Camera's controleren dit. Buiten de venstertijden doorrijden zonder ontheffing mag niet. Wie toch in het gebied moet zijn en geen permanente ontheffing heeft, kan een ontheffing voor 1 dag aanschaffen. Aanvragen gaat via het P-loket met DigiD of eHerkenning.

Meer weten?

Op dordrecht.nl/autoluw vindt u meer informatie over toegang autoluw gebied en de handhaving met camera's.