Geef uw mening over de wijziging van de APV

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijziging voor van de algemene plaatselijke verordening (APV). U kunt hierover uw mening geven van zaterdag 13 november 2021 tot vrijdag 31 december 2021.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels en bepalingen waaraan de gemeente en de inwoners van Dordrecht zich moeten houden.

Voorgestelde wijzigingen

  1. Herstellen van een fout in de tekst. (wijzigingsartikel A)
  2. De Drank- en horecawet is op juli 2021 vervangen door de Alcoholwet. De tekst van de APV noemt de Drank- en horecawet op een aantal plaatsen. Op die plaatsen komt nu de Alcoholwet te staan. (wijzigingsartikel B)
  3. Aanpassen van artikel 2:26 en toevoegen van een nieuw artikel 2:50 A. De reden hiervoor is om intimiderend gedrag/uiterlijk van leden van verboden motorclubs tegen te gaan. (wijzigingsartikelen C en D)
  4. Aanscherpen van artikel 2:79 over woonoverlast om succesvoller hiertegen te kunnen optreden. (wijzigingsartikel E)
  5. Bedrijven die deelvoertuigen willen verhuren, zoals fietsen en e-scooters, hebben straks een vergunning nodig om dit in Dordrecht te kunnen doen. (wijzigingsartikel F)
  6. Tenslotte mogen straks alle politieambtenaren die in de stad ingezet worden, toezicht houden in Dordrecht. Tot nu toe mochten alleen de politieambtenaren van de eenheid Rotterdam dat doen. (wijzigingsartikel G)

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:
•    Voorgestelde wijzigingen (PDF, 575 kB)
•    Inspraakprocedure (beschrijving van de procedure voor wijziging van de APV) (PDF, 163 kB)
•    Ontwerp raadsbesluit (PDF, 130 kB)

Geef uw mening

U kunt uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit kan van zaterdag 13 november 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021. Dit doet u door een brief met uw denkwijze (mening) te sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Kernteam Veiligheid en Kabinet
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT

Het vervolg

Aan het einde van de inspraakperiode maakt het college een (eind)verslag van alle ingeleverde meningen (zienswijzen). In dit verslag staan:

  • een overzicht van de inspraakprocedure;
  • een kort verslag van de ingeleverde meningen;
  • een reactie van het college op de meningen;
  • mogelijke aanpassingen die daaruit volgen.

Als u een zienswijze (mening) heeft ingezonden, ontvangt u dit verslag thuis. Daarna stuurt het college het verslag en het voorstel met wijzigingen voor de APV naar de gemeenteraad. De raad beslist hier verder over.