Vijf opruimdagen in juni

Opgeruimd staat netjes! Gemeente en HVC houden opruimdagen in de wijken. In juni zijn ze in: Wielwijk, Crabbehof, Staart, Sterrenburg en Dubbeldam.

Opruimdag Oud Krispijn mei 2021De opruimdagen zijn steeds op een woensdag. De opzet is simpel. In de wijk komt een mini-milieustraat met containers voor het gratis inleveren van: grof afval, papier, plastic, groente-, fruit- en tuinafval (géén chemisch afval). Ook kun je elektrische apparaten inleveren. 'Geef het Dordt' neemt spullen die nog goed zijn in ontvangst. 

De eerste opruimdag is op 2 juni aan de Kotterstraat hoek M.H. Trompweg in Wielwijk. Ook in juli zijn er opruimdagen. Kijk voor alle data, tijden en plekken op: www.dordrecht.nl/schonestad