Opruimdagen in 10 wijken

Gemeente en HVC houden van mei tot en met juli 2021 opruimdagen. Dat gebeurt in 10 wijken.

'n Schone straat… je hebt het zelf in de hand. Maar een beetje hulp bij het schoonhouden van de wijk is natuurlijk altijd fijn. Daarom houdt de gemeente samen met HVC in 10 wijken van mei tot aan de zomervakantie opruimdagen. De eerste opruimdag is op woensdag 12 mei. 

De opzet van de opruimdagen is net als vorig jaar. In de wijk komt een kleine milieustraat met containers voor het gratis inleveren van: grof afval, papier, plastic en groente, fruit- en tuinafval (gft). Ook kunt u oude elektrische apparaten inleveren. Chemisch afval is niet welkom. In feite komt het afvalbrengstation naar u toe.

Wie vragen heeft, kan die stellen aan de afvalcoaches. 'Geef het Dordt' is aanwezig om spullen die nog goed zijn aan te pakken. We zorgen er natuurlijk voor dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Ook vragen we mensen zelf hun grof afval in de container te gooien. Bent u fysiek niet in staat om zelf tijdens de opruimdagen het afval weg te brengen? Dan kunt u hulp aanvragen via www.hulplijndordt.nl of bel 078 – 200 1079.

Data en wijken

•    12 mei - Oud Krispijn  
•    19 mei - Centrum 
•    26 mei - Stadspolder 
•    2 juni - Wielwijk 
•    9 juni - Crabbehof 
•    16 juni - Staart
•    23 juni - Sterrenburg 
•    30 juni - Dubbeldam 
•    7 juli - Lijnbaan
•    14 juli - Nieuw Krispijn 
  
De meeste opruimdagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Voor die in Stadspolder en Crabbehof geldt een andere tijd: 12.00 tot 19.00 uur. Kijk voor meer informatie en de exacte locaties op www.dordrecht.nl/schonestad.

Opbrengst 

Eerder hielden we opruimdagen in 2019 en 2020. Een paar dagen gingen helaas niet door vanwege corona. Toch is veel afval ingeleverd. Op de tekening bij dit bericht is te zien wat de opruimdagen hebben opgebracht. Mensen vroegen ons om ook in meer wijken iets te organiseren. Vandaar dat we nu – tot de zomervakantie – opruimdagen houden in 10 wijken. 

Informatie over de opbrengst van de opruimdagen in 2020