Geef uw mening over de 18e wijziging van de APV

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijziging voor van de algemene plaatselijke verordening (APV). U kunt hierover uw mening geven van zaterdag 15 mei 2021 tot maandag 28 juni 2021.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels en bepalingen waaraan de gemeente en u zich moeten houden.

Voorgestelde wijzigingen

Er geldt al een rookverbod bij speeltuinen en scholen. Dit staat in artikel 5:37 A van de APV. Dit verbod geldt in een zone van twee meter rondom de speeltuinen de scholen.

  1. De omvang van die zone wordt verruimd naar 10 meter omdat een zone van 10 meter kan veel duidelijker worden aangegeven en een zone van 10 meter kan beter als rookvrije zone worden ervaren dan één van twee meter.
  2. In de APV wordt ook opgenomen dat het college overheidsgebouwen kan aanwijzen waarom heen ook een rookvrije zone van 10 meter zal bestaan. Ook in die rookvrije zone is het verboden om te roken. We willen dit doen om de overheid het goede voorbeeld te geven op de weg naar een rookvrije generatie.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:

Geef uw mening

Van zaterdag 15 mei 2021 tot maandag 28 juni 2021 kunt u uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit doet u door een brief met uw zienswijze (mening) te sturen naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Afdeling Strategie & Control
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Het vervolg

Na afloop van de inspraakperiode maakt het college een eindverslag van alle zienswijzen (meningen) die zijn ontvangen. In het eindverslag staat een overzicht van de inspraakprocedure en een kort verslag van de ingediende zienswijzen. Er staat ook een reactie in van het college op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die daaruit volgen.

Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. Daarna stuurt het college het eindverslag en het wijzigingsvoorstel voor de APV naar de raad om hier verder over te beslissen.