Dordtse speelplekken rookvrij

Dat roken verslavend is en slecht voor de gezondheid weten we allemaal. Nog steeds beginnen kinderen eraan. Zien roken, doet roken. Daarom is het belangrijk dat plekken waar kinderen en jongeren komen, rookvrij zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholen, schoolpleinen en speelplekken. De komende tijd maken we bij alle speelplekken zichtbaar dat ze rookvrij zijn.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat in een zone rond een school, schoolplein of speelplek niet gerookt mag worden. Het rookvrij logo maakt dit duidelijk. Bij veel scholen en schoolpleinen is het logo al te vinden. We zijn nu aan de slag om bij alle speelplekken in de stad het logo ook te laten zien. Dat doen we met borden, tegels, zogenoemde pleinplakkers en het logo in het kunstgras. Het hangt van de plek af wat de beste oplossing is. De eerste speelplekken zijn voorzien van het logo in kunstgras of met een pleinplakker op asfalt. De komende tijd volgen nog de borden en de tegels.

Goede voorbeeld

Met elkaar maken we stappen naar een rookvrije generatie. Steeds meer openbare plekken in het land en dus ook in Dordrecht zijn rookvrij. Vanaf 1 juli zijn rookruimtes in gemeentelijke gebouwen gesloten. Dordrecht werkt eraan om ook buiten deze gebouwen een rookvrije zone in te stellen. Hiermee geven we het goede voorbeeld.

Dordtse Preventieakkoord

Dordrecht werkt samen met verenigingen, instellingen en organisaties aan het verbeteren van gezondheid. In het Dordtse Preventieakkoord maken we met elkaar afspraken hoe wat dat doen. De rookvrije generatie is een van de thema's. Deelnemers van het preventieakkoord streven ernaar om een gezonde leefstijl voor iedereen een dagelijkse gewoonte te maken. Dat kan al met eenvoudige stappen en op veel gebieden. Bijvoorbeeld een buurt-, sport- of speeltuinvereniging die de omgeving rookvrij maakt. Wilt u ook meewerken aan een gezond Dordrecht? Meld u zich dan aan. Dat kan via Dordrecht.nl/rookvrij. Hier vindt u ook meer informatie over hoe Dordrecht werkt aan een rookvrije generatie.