Aanpassingen in plannen Spuiboulevard na inspraak

Eind vorig jaar is er inspraak geweest op de plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk bij de Spuiboulevard. Het gebied moet een levendige en groene wijk worden, met woningen op de plaats van kantoren, minder ruimte voor auto's en meer groen. En met een uitbreiding van de parkeergarage Spuihaven en een nieuw Huis van Stad en Regio op de plaats van het oude belastingkantoor.

Er zijn in totaal 27 reacties binnengekomen. In de inspraaknota Spuiboulevard vindt u de reacties en de antwoorden. 

Er kon gereageerd worden op de concept Ontwerp Bestemmingsplannen voor het Huis van Stad en Regio en Crownpoint, de uitbreiding van de Spuihavengarage, het Stedenbouwkundig Raamwerk en Beeldkwaliteitsplan voor de Spuiboulevard en de herinrichting van de openbare ruimte op de Spuiboulevard en Achterhakkers.

Gebouwen minder hoog en meer ruimte voor groen

De inspraak heeft geleid tot concrete aanpassingen in de plannen. Zo worden de nieuwe gebouwen voor een deel minder hoog. De torens worden maximaal elf verdiepingen hoog en wat breder. Ook de gebouwen langs het Geldelozepad worden lager. En om beter op de bestaande stad aan te sluiten, variëren we meer met ligging van de voorgevels. Ook bieden we meer ruimte voor planten en dieren bij de nieuwe gebouwen. En straks kan iedereen genieten van de hoven, de groene binnenruimten tussen de gebouwen, in het midden en het oosten. Het westelijke plein wordt groter gemaakt. En er komen meer bomen en groen op de Spuiboulevard.

Meer informatie over de plannen voor de Spuiboulevard vindt u op: Spuiboulevard en omgeving - Dordrecht