Wijziging Havenverordening Dordrecht

Burgemeester en wethouders maken op grond van de inspraakverordening bekend dat met ingang van maandag 12 juli 2021 de voorgenomen wijziging van de Havenverordening Dordrecht ter inzage ligt.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met zondag 30 september 2021. Wij hechten veel waarde aan betrokkenheid en inbreng van inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van plannen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, krijgt iedereen de kans om een schriftelijke zienswijze op de voorgenomen wijzigingen van de Havenverordening kenbaar te maken. De wijzigingen van de Havenverordening kunt u tot en met 30 september tijdens de openingsuren inzien in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300).

Havenverordening Dordrecht

De Havenverordening heeft betrekking op de veiligheid en milieuveiligheid op de voor scheepvaartverkeer openstaande wateren. Geregeld wordt de Havenverordening Dordrecht aangepast wanneer er nieuwe inzichten ontstaan of nieuwe ontwikkelingen zijn. De complete Havenverordening kunt u bekijken op www.overheid.nl.

Uitvoering Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens

In de Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens geven wij invulling aan het gebruik van de havens van Dordrecht. Daarbij besteden wij aandacht aan de aantrekkelijkheid van de havens, het maritiem toerisme en de beleving van het water in de stad. Daarbij zetten wij ook in op een toename van recreatie op het water door passagiersvaart en verhuur van vaartuigen voor dagrecreatie en de mogelijkheid tot het wonen op het water. Omdat de ruimte op het water in de Dordtse binnenstad beperkt is en omdat het wenselijk is om het gebruik van het water op een veilige manier mogelijk te maken, wordt voorgesteld om enkele artikelen toe te voegen aan de havenverordening.

Zienswijze indienen

Van maandag 12 juli 2021 tot en met zondag 30 september kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Dhr. L. Paans Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze wijzing Havenverodening Dordrecht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u voor 14 augustus 2021 een telefonische afspraak te maken, via dhr. L. Paans, tel. (078) 770 4630 of door te mailen.