Denk mee over zonneparken en windmolens in onze regio

In de Regionale Energiestrategie onderzoeken we onder andere waar en hoe we duurzame energie grootschalig willen opwekken in de regio. We hebben het dan over zonneparken en windmolens. In de Drechtsteden hebben we drie zoekgebieden benoemd: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15.

In de weken voor Kerst 2020 hebben we online al met een aantal inwoners en professionals gesproken over grootschalige opwek van duurzame energie. We organiseren volgende week een tweede online bewonersavond. Eerst kijken we terug op de informatiebijeenkomst van december. Daarna kijken we vooruit. Welke criteria en spelregels moeten gelden voor grootschalige opwekking met zon en wind in de zoekgebieden? 

De online bijeenkomsten zijn ’s avonds van 19.30 – 21.15 uur. 

  • Maandag 25 januari 2021 voor Kijfhoek.
  • Dinsdag 26 januari 2021 voor langs de A16.
  • Donderdag 28 januari 2021 voor langs de A15.

Bent u er bij? Meld u aan via denkmee.drechtstedenenergie.nl/dordrecht. U ontvangt 1 werkdag van te voren persoonlijk een link naar de gekozen informatieavond.