Praat mee: wel of geen zonneparken en windmolens langs de A16

In de Drechtsteden is in 2018 het Energieakkoord Drechtsteden vastgesteld. Daarin staat dat de Drechtsteden in 2050 energieneutraal willen zijn. Alle energie die we dan nog nodig hebben, moet duurzaam worden opgewekt. Ook in onze regio. Dat kan bijvoorbeeld met zonneparken en windmolens langs de A16. Ziet u hier mogelijkheden voor? Of juist niet? We horen het graag tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdag 9 maart.

De eerste stap naar een energieneutrale toekomst is energie besparen. Want alle energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. Maar toch zal er nog veel energie nodig zijn. Daarom bekijken we waar we in de toekomst grootschalig duurzame energie kunnen opwekken. Dat zou eventueel in de omgeving van de A16 kunnen. Daarover gaan we graag met u in gesprek. 

Vragen

Waar is ruimte en hoeveel ruimte is er? Wat vindt u van zonnepanelen langs fietspaden? Zijn zonneparken en windmolens hier een optie? Of helemaal niet? Zijn de locaties maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Hoe verdelen we de lusten en lasten? Deze vragen stonden centraal tijdens de eerdere tweede rondes over dit onderwerp. Hierin spraken we met inwoners, ondernemers, grondeigenaren en natuurorganisaties. 

Laatste online bijeenkomst

In de 3e en laatste meedenkronde Zon & Wind gaan we hier verder over in gesprek. Praat u mee? De online informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 maart. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. U kunt zich aanmelden op het Platform Dordrecht Energie. U ontvangt een werkdag van te voren de link naar de bijeenkomst. 

De resultaten van alle gesprekken, onderzoeken en reacties online nemen we mee bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie 1.0.