Vraag en antwoord Dordtse Feesten

Wat zijn Dordtse Feesten en waarom worden die georganiseerd? Met de Dordtse Feesten kunnen op twee plaatsen in de stad evenementen plaatsvinden.

Wat zijn de Dordtse Feesten?

In opdracht van de gemeente Dordrecht organiseren twee Dordtse organisatiebureaus deze zomer een tweetal coronaproof evenementenlocaties. Op deze locaties kunnen amateurkunstverenigingen, organisatoren, sportbedrijven en culturele instellingen hun activiteiten veilig organiseren voor het publiek. 

Waarom zijn er de Dordtse Feesten?

Dordrecht wil haar inwoners en organisatoren perspectief bieden. Weer genieten van muziek, dans, theater, sport of cabaret en dat op een veilige manier.  In de zomer ondersteunt en combineert de gemeente een aantal evenementen. Er worden op twee plaatsen coronaproof opstellingen gebouwd. Zo kunnen de activiteiten  veilig en verantwoord binnen de maatregelen van de regering worden uitgevoerd.

Waarom combineert de gemeente evenementen?

Door het combineren van evenementen is meer mogelijk. Er komen twee festivallocaties die volgens de laatste coronaregels worden opgebouwd. De organisatoren kunnen op die manier met minder extra werk en kosten hun evenement organiseren. Evenementen die verbonden zijn aan een vaste locatie (wijkfeest, schoolactiviteit, wandeling, tentoonstelling) zijn ook mogelijk, als de coronamaatregelen worden toegepast. Advies over het veilig organiseren van deze evenementen is te krijgen bij het Evenementenbureau van Dordrecht Marketing & Partners. Voor meer informatie of vragen mail je naar evenementen@dordrecht.nl.

Om welke evenementen gaat het?

De precieze invulling van de Dordtse Feesten is nog niet bekend. Voor de eerste periode, 16 juli tot en met 1 augustus, staat onder meer het Back tot he Rivers en het Energy Festival gepland. In de tweede periode, 16 augustus tot en met 12 september, staan nu de volgende evenementen gepland:

  • Pasar Malam Istemewa
  • Dordrecht Pride
  • Krijten voor kinderen

Er is nog voldoende ruimte voor andere ideeën voor beide periodes. Van alles is mogelijk, van popfestival tot amateurkunst en van sport tot theater.  

Op welke locaties worden evenementen gehouden?

Op het Energieplein en -kade en in het Wantijpark.

Waarom deze twee locaties?

De gemeente heeft bewust gekozen voor het Energieplein en- kade en Wantijpark. Beiden locaties vallen buiten de binnenstad. Dit voorkomt samenloop met winkelend publiek, wat veiliger is in verband met corona. Daarnaast hebben beide locaties een eigen sfeer die goed aansluit op de evenementen. 

Bewonersavonden

Op 3 maart heeft de Bewonersavond voor het Energieplein en –kade plaats gevonden. Het verslag van die avond vindt u binnenkort [hier]. Ook de bewonersavond voor het Wantijpark heeft al plaatsgevonden op 4 maart. Het verslag van deze avond vindt u binnenkort [hier]. Alle omwonenden ontvangen het verslag van de bewonersavond ook per post. 

Ik heb geen verslag van de bewonersavond ontvangen?

Woont u in de buurt van de festivallocaties, en heeft u geen verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar evenementen@dordrecht.nl  en u krijgt de brief opgestuurd.  

Hoe worden bewoners in de komende periode geïnformeerd? 

Op de webpagina van de Dordtse Feesten wordt iedere maand een nieuwsbericht geplaatst. Wilt u deze automatisch per e-mail ontvangen, dan kan dit. Geef in dit geval via evenementen@dordrecht.nl je emailadres door. Daarnaast ontvangen alle omwonenden van de locaties circa 3 weken voor de uitvoering van de Dordtse Feesten een bewonersbrief met alle belangrijke informatie.

Hoe word ik geïnformeerd over de bouw van de locatie? 

Alle omwonenden ontvangen voor de bouw van de locaties een bewonersbrief. Hierin staat informatie over:

  • de evenementen
  • tijden en geluidproductie
  • de veiligheidsmaatregelen
  • de verkeersstromen
  • de parkeervoorzieningen

Er is dan ook een telefoonnummer toegevoegd voor dringende vragen en/of problemen tijdens de evenementen. En de gegevens van de contactpersoon binnen het Evenementenbureau. Het sturen van een e-mail is altijd mogelijk via: evenementen@dordrecht.nl 

Heeft u een dringende vraag op dit moment?

Heeft u een vraag? Stuur deze naar ons toe via de e-mail. U ontvangt binnen 2 dagen een reactie.

Hoe zit het met de evenementen van 800 jaar stad?

Organisatoren van evenementen in het kader van 800 jaar stad zijn geïnformeerd. Zij kunnen in overleg gebruik maken van de locaties. Activiteiten kunnen ook op een andere plaats in de stad doorgaan. Natuurlijk volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen. Wij bieden hiervoor materiaal en advies aan. Informatie is te krijgen bij Dordrecht Marketing & Partners/Evenementenbureau via 078 - 770 87 77 tijdens kantooruren.