Basisscholen en kinderdagopvang weer open

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen weer helemaal open. Hetzelfde geldt voor de kinderdagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en het speciaal (basis)onderwijs. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten. Het is nog niet bekend wanneer de middelbare scholen weer open kunnen.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Op dit moment zijn de basisscholen dicht. Tot en met 5 februari krijgen leerlingen online onderwijs op afstand. 

Maatregelen voor scholen en kinderopvang tot en met 5 februari 2021

De regering heeft extra maatregelen genomen tegen het coronavirus. Daaronder valt ook de sluiting van scholen en kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – BSO). Het gaat om de volgende maatregelen: 

  • Tot en met 5 februari 2021 vindt er geen onderwijs op schoollocaties plaats. Alle scholen en instellingen geven online onderwijs op afstand. Het gaat om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. 
  • Tot en met 5 februari 2021 is noodopvang mogelijk voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken bij de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. Daarom kunnen deze ouders wel terecht bij de opvang. Dit kan als u een contract heeft met de kinderopvang, voor het aantal uren dat is afgesproken. De noodopvang is er ook voor kinderen in een kwetsbare positie (vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie). 

Cruciaal beroep

Een lijst van cruciale beroepsgroepen staat op de website van de rijksoverheid. Werkt in uw gezin een van beide ouders in een cruciaal beroep? Dan vraagt de regering u om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Noodopvang 

Scholen en kinderopvang verzorgen tot en met 5 februari op hun eigen locaties noodopvang. Dat is voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positie.

De noodopvang gebeurt tijdens de normale, standaard openingstijden: 

  • Scholen verzorgen online onderwijs op afstand. Zij zijn verantwoordelijk voor de noodopvang onder schooltijd.
  • Kinderdagverblijven en BSO zijn verantwoordelijk voor noodopvang tijdens standaard openingstijden van de kinderopvang. 

Op de website van de rijksoverheid staat veel informatie. Hier vindt u bijvoorbeeld vragen en antwoorden over de sluiting van scholen en de sluiting van kinderopvang.