Een veilige, rustige jaarwisseling

De jaarwisseling 2021-2022 staat voor de deur. Door de situatie rondom corona is de jaarwisseling zonder vuurwerk, zodat de druk op de zorg en hulpdiensten niet toeneemt. We wensen iedereen een mooie, warme en veilige jaarwisseling toe.

Overlast van vuurwerk?

Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, bij de huisartsenposten en voor hulpverleners. Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen nog hoger. Het kabinet heeft daarom besloten dat winkeliers deze jaarwisseling geen vuurwerk mogen verkopen en dat mensen geen vuurwerk bij zich mogen dragen of afsteken. Het verbod op het verkopen, bij u dragen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het 'oudejaarsvuurwerk', behalve fop- en schertsvuurwerk. Dit zijn bijvoorbeeld knalerwtjes en sterretjes mogen. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Dit jaar geld een vuurwerkverbod. Alleen behalve fop- en schertsvuurwerk mag (bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten). Heeft u ondanks het vuurwerkverbod (over)last van vuurwerk? U kunt er een melding van maken:
•    Via de Fixi App, te downloaden via Google Play Store of de Apple App Store
•    Bij de politie via 0900 88 44
•    Bij de gemeente via 14 078
De politie kan iets doen als zij de daders op heterdaad betrappen. Dat is bij vuurwerk best lastig. U helpt de politie als u bij uw melding zegt waar het vuurwerk wordt afgestoken en hoe de persoon eruit ziet. Illegaal vuurwerk?

Melding illegaal vuurwerk

Ziet u partijen vuurwerk of illegaal vuurwerk? Maak er dan een melding van. Anoniem melden kan via het telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Illegaal vuurwerk in bezit hebben of afsteken is verboden. Dat is elk jaar zo. Mensen die toch illegaal vuurwerk in bezit hebben of afsteken, krijgen een waarschuwing. Als handhavers daarna toch nog illegaal vuurwerk vinden, kan de burgemeester de woning van de illegaal vuurwerk-bezitter laten sluiten en een boete opleggen. Als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt, kan de burgemeester direct de woning laten afsluiten.

Vreugdevuur en carbid schieten

Het is sinds 2020 verboden in de hele stad om een vreugdevuur af te steken in Dordrecht. Heeft u ondanks het verbod toch last van vreugdevuur in uw buurt? Meld dit aan de politie via het algemene nummer 0900 8844. Of meld het anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.
Ook geldt er voor dit jaar een carbid schiet verbod. Carbid schieten wordt gezien als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Carbid schieten kan naast dat het gevaarlijk is, ook veel geluidsoverlast veroorzaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft carbid schieten verboden.

Geen inzameling vuurwerkafval

Dit jaar is er geen inzameling van vuurwerk afval, omdat vuurwerk afsteken verboden is dit jaar. Uw kerstboom kunt u uiteraard wel inleveren. Kijk op www.dordrecht.nl/kerstbomenactie wanneer waar en waar wanneer dat kan.