Ambities Spoorzone stevig in plannen voor Groeifonds

Wij hebben samen met de provincie Zuid-Holland, de regio Rotterdam-Den Haag, het Rijk en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Leiden een ambitieus en stevig plan van € 1,9 miljard opgesteld om het OV per spoor in het zuiden van de Randstad te versterken. Het plan is ingediend bij de commissie Nationaal Groeifonds.

Als deze investering er inderdaad komt, geeft dat een enorme impuls aan onze ambities om de stad langs het spoor te ontwikkelen. Naast uitbreiding van het spoor en meer treinvervoer, komen ook de ontwikkeling van station Leerpark en de vernieuwing van centraal station Dordrecht terug in het voorstel.

Dordrecht wil groeien. Meer woningen, meer banen en een sterk opleidingsaanbod op de campus Leerpark. Een groot deel van die ambitie is rond het spoor, in de Dordtse Spoorzone. En dat is niet voor niets: om een groeiende stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden is het openbaar vervoer cruciaal.

Pakket van 1,9 miljard

Dordrecht is niet de enige stad in Zuid-Holland met een groeiambitie. In gemeenten aan de Oude Lijn Leiden-Dordrecht staat de bouw van minimaal 170.000 woningen op het programma. Een groot aantal daarvan in de omgeving van de 13 stations. Daarvoor is een investeringspakket van € 1,9 miljard ontwikkeld. De helft moet komen vanuit het Nationaal Groeifonds. En de andere helft vanuit het ministerie, provincie en regio's.

Nieuw station

Concreet staat in de plannen dat de perrons op centraal station Dordrecht worden verbreed en de spoorcapaciteit uitgebreid. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van het station en kunnen er vaker en meer treinen stoppen. Ook de ontwikkeling van een nieuw station op het Leerpark is een grote wens. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de ontwikkelvisie van de Dordtse Spoorzone.

Mijlpaal voor Spoorzone

Wethouder Rik van der Linden is trots op het voorstel dat er ligt: "Als de commissie positief adviseert en het kabinet dat advies overneemt, dan is dat heel goed nieuws voor Dordrecht. Het zou een mijlpaal betekenen voor de ontwikkeling van de Dordtse Spoorzone. We kunnen Dordrecht CS klaar maken voor de toekomst, en we kunnen aan de slag met een nieuw station Leerpark. Er komen sprinters die elke 8 minuten rijden en waar je vanuit een groot deel van de stad heel snel terecht in- en uit kunt stappen. Een grote impuls voor de aantrekkelijkheid van onze stad, voor huidige en nieuwe Dordtenaren, studenten, werkgevers, forenzen; kortom, voor Dordrecht."

Het advies van de commissie verwachten we in april. Vervolgens is het aan het kabinet om te besluiten de Verkenningsfase te starten.