Gemeenten dagvaarden Chemours en DuPont

Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dagen de chemiebedrijven Chemours en DuPont voor de rechter. De gemeenten willen dat de rechter vaststelt dat de bedrijven in strijd met de wet hebben gehandeld bij de uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. En dat de bedrijven aansprakelijk zijn voor de schade die hierdoor is ontstaan en mogelijk nog ontstaat.

Chemours/DuPont hebben in hun productie tot 2012 de stof PFOA gebruikt en uitgestoten. Sinds 2012 gebruiken zij geen PFOA meer, maar GenX-stoffen. Zowel PFOA als GenX-stoffen behoren tot de groep PFAS-verbindingen. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze niet of nauwelijks afbreken in het milieu en schadelijke effecten kunnen hebben voor de mens. Uit bodemonderzoeken in onze regio blijkt dat de omgeving van de bedrijven verontreinigd is geraakt door de uitstoot van PFOA en GenX-stoffen. De uitstoot heeft onrust veroorzaakt onder inwoners van de gemeenten. Er zijn veel onderzoeken gedaan om de gevolgen van de uitstoot voor omwonenden en de omgeving in kaart te brengen.

Niet gewaarschuwd

Chemours/DuPont wisten van de milieu- en gezondheidsrisico's van PFOA en GenX-stoffen. Maar ze hebben ons, de provincie en de omgeving hierover niet of onvoldoende gewaarschuwd. Daarmee hebben de bedrijven zoals dat heet 'onrechtmatig gehandeld'. Ook staat in de dagvaarding dat Chemours/DuPont door de uitstoot de omgeving hebben vervuild. We stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die hierdoor is ontstaan en misschien nog zal ontstaan. De gemeenten hebben veel kosten gemaakt, die zijn betaald uit gemeenschapsgeld. Wij vinden dat de rekening thuishoort bij de bedrijven die het hebben veroorzaakt.

Verantwoordelijkheid

Ons standpunt is helder: de verantwoordelijkheid van een bedrijf blijft niet beperkt tot de vergunning. Dit geldt al helemaal wanneer een bedrijf veel meer kennis heeft over (het effect van) deze stoffen dan het deed voorkomen. Wij vragen hier dus zeker ook om een principiële uitspraak van de rechter. Wij komen op voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. De uitspraak van de rechter is niet alleen voor ons als gemeenten belangrijk. Dat is het ook voor anderen die schade hebben geleden of lijden door PFOA en/of GenX-stoffen. 

Lees het hele persbericht over de dagvaarding op de webpagina's over dit dossier