Nieuwe noodverordening

Sinds 27 september 2020 18.00 uur is een nieuwe noodverordening van kracht.

Verschillende maatregelen zijn aangescherpt die invloed gaan hebben op het dagelijks leven. Het gaat dan om de sluitingstijden van de horeca en de grootte van gezelschappen en de meldplicht voor bijeenkomsten met 50 mensen of meer. Bekijk de nieuwe noodverordening

Kijk voor meer informaite over de maatrelen op de wesbite van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.