Aanpassing noodverordening

De noodverordening van 21 augustus is aangepast voor jongeren in het leerling- en doelgroepenvervoer. Deze nieuwe noodverordening geldt vanaf 16 september 2020.

Er wordt niet gehandhaafd op het dragen van een mondkapje bij het openbaar vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dat geldt ook voor openbaar vervoer van deze jongeren van en naar locaties voor jeugdhulp, kinderopvang en jeugdzorg. 

Kijk voor meer informatie over de noodverordening op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.