Problemen met de verhuurder? Meld het!

Dordrecht heeft sinds kort een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Hier kun je als huurder klachten melden over ongewenst gedrag van je particuliere verhuurder.

Cartoon ongewenst verhuurgedrag Het Meldpunt brengt de problemen in kaart en helpt., Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden hun panden slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet meer veilig voelen. 

Via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag brengt de gemeente deze situaties in beeld. Zij doet dit samen met huurders en andere partijen in de stad. De gemeente heeft ContourdeTwern, Woonadvies Dordt, ingeschakeld om met de meldingen aan de slag te gaan. Meer informatie is te lezen op www.dordrecht.nl/ongewenstverhuurgedrag.