Duurzame toekomst zonder aardgas, denkt u mee?

In welke buurt beginnen we met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen? Wat zijn de alternatieven per wijk en hoe pakken we het aan? Daar denken we als gemeente nu al over na. Denkt u ook mee? Geef aan wat u belangrijk vindt en waar wij rekening mee moeten houden bij de overstap naar aardgasvrij wonen.

Vanaf donderdag 22 oktober kunt u hierover een online enquête invullen. Doet u mee? U kunt de enquête tot en met 8 november invullen.

Andere manieren van verwarmen

De meeste mensen gebruiken aardgas. Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daardoor verandert ons klimaat. We krijgen meer last van droogte, hitte en hevige regenval. Daarom moet de uitstoot van CO2 omlaag. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. We stappen over op nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te douchen en te koken. 

Transitievisie Warmte

Ook de gemeente bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Dat doen we zorgvuldig, stap voor stap, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties. We maken hiervoor een plan, de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe we dat gaan aanpakken. In 2019 hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Dit onderzoek bekijken we opnieuw met de kennis van nu voor de Transitievisie Warmte 2021 die elke gemeente volgend jaar gereed moet hebben. Voor meer informatie, kijk op www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij