Stop geweld tegen vrouwen

Heeft u het al gezien? Het Stadhuis, de Grote Kerk, The Movies en Museum Dordrecht zijn oranje verlicht. Dat is voor Orange the World, een internationale campagne tegen (huis)geweld tegen vrouwen.

Tot 10 december kleuren in de hele wereld panden, bruggen, fonteinen en kerken oranje. Intimidatie of geweld door wie dan ook is onacceptabel. Meld het daarom, om uzelf of anderen te helpen. Bel 0800-2000 (in noodgevallen, bel altijd 112). Kijk ook op de website hoe u een melding kunt maken.

Geweld tegen vrouwen komt nog steeds veel te veel voor. En nu zorgt de corona-pandemie voor nog meer spanningen thuis. Geweld is onacceptabel en zorgt voor een onveilige omgeving, ook voor kinderen. Iedereen heeft recht op een veilige omgeving. De Orange the World campagne van de Verenigde Naties vraagt aandacht hiervoor.

Helpt u mee?

Helpt u mee in de strijd tegen geweld? Kijk op de website of volg de Soroptimistenclub op Facebook of Instagram.

De Soroptimistclub Dordrecht en gemeente Dordrecht ondersteunen de campagne en komen gezamenlijk in actie. Op 25 november om 16.30 uur zet wethouder Rik van der Linden de Oranje-schakelaar om in het Stadhuis.