Ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijke gebied van Dordrecht.

Op deze pagina leggen wij u uit wat de Omgevingsvisie betekent voor Dordrecht. U kunt namelijk ook uw eigen zienswijze (reactie) op de Omgevingsvisie geven. Dit kan tot en met 22 december 2020.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet die in 2022 ingaat, vraagt om een andere rol van de overheid. In een Omgevingsvisie, en later ook in het Omgevingsplan, maken wij keuzes in het ruimtelijk gebied. Er moet meer ruimte zijn voor nieuwe ideeën in en uit de stad. Met dit omgevingsbeleid spelen we in op lokale wensen en doelen. De houding verandert steeds meer van 'nee tenzij' naar 'ja mits'. Zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om ideeën uit te voeren.

De ontwerp Omgevingsvisie is tot en met 22 december tijdens openingstijden te bekijken in de hal van het Stadskantoor. U kunt de Omgevingsvisie ook online bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen.

Wat betekent dat voor Dordrecht?

De Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 beschrijft de doelen voor het ruimtelijke gebied in de stad. Het is het overkoepelende beleid op het ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan plannen voor verkeer, woonvisies en milieubeleid. In de Omgevingsvisie staat hoe we in de toekomst deze doelen gaan halen.

In de Omgevingsvisie Dordrecht staan 7 doelen centraal. Dordrecht is:

  • een aantrekkelijke stad;
  • een bereikbare stad;
  • een gezonde stad;
  • een stad met een uitstekend vestigingsklimaat;
  • in 2035 klimaatbestendig;
  • in 2050 energieneutraal;
  • beschermend en stimulerend voor biodiversiteit.

Deze 7 doelen helpen mee om 2 grote opdrachten voor de stad uit te voeren. We willen groeien én economisch gezond zijn. Deze doelen stellen eisen voor alle veranderingen in het ruimtelijk gebied.

Digitale avond Omgevingsvisie

Door corona is het niet mogelijk om bewoners op kantoor te ontvangen die kennis willen maken met de inhoud van de Omgevingsvisie. Daarom is er op woensdagavond 18 november een livestream-presentatie geweest. De plenaire sessie kunt u in deze video terugkijken.

U kunt ook de video over de Omgevingsvisie Dordrecht bekijken. In deze korte video leggen wij uit wat de Omgevingsvisie is en welke 7 doelen er centraal staan.

Uw mening geven

Van woensdag 11 november 2020 tot en met dinsdag 22 december 2020 kunt u uw mening geven. U doet dat door het indienen van een zienswijze. Dit kan door een brief te schrijven naar:

Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw S. Roza, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, onderwerp: 'Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht'. 

Voor het geven van een mondelinge zienswijze maakt u een telefonische afspraak. Doet u dit wel voor 7 december 2020. Dat kan via mevrouw S. Roza, telefoonnummer (078) 770 42 88 of door een e-mail te sturen.

De ontwerp Omgevingsvisie Dordrecht kunt u tot en met 22 december 2020 tijdens de openingsuren inkijken in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300, Dordrecht). De visie kunt u ook digitaal lezen op de website van Ruimtelijke Plannen en via www.omgevingswetdordrecht.nl.