Nieuwe noodverordening

Sinds 18 november 2020 is er voor de regio Zuid-Holland Zuid een nieuwe noodverordening.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er regels. Die regels moeten, als dat nodig is, gehandhaafd kunnen worden. Daarom geldt er sinds 15 maart een noodverordening. Op 18 november 2020 is de noodverordening aangepast.

Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid staat meer informatie over de nieuwe noodverordening. U kunt nieuwe noodverordening daar ook downloaden.