Geld van het Rijk voor huisvesting kwetsbare jongeren

Dordrecht krijgt 1,4 miljoen euro van het Rijk voor huisvesting van kwetsbare jongeren en starters in het Leerpark.

Dordrecht krijgt het geld van minister Ollongren van bouwen en wonen. Ook  57 andere gemeenten ontvangen geld. De minister deelt 45 miljoen euro uit voor meer dan honderd projecten voor kwetsbare groepen.

In het Leerpark komen 330 studio's voor jongeren en starters. De bouw is al begonnen. Een deel van deze studio's is bedoeld voor de huisvesting van kwetsbare jongeren. Zij krijgen zo een kans op een zelfstandige woning.

Wethouder Peter Heijkoop is blij. 'Deze groep jongeren heeft het moeilijk op de woningmarkt. Ze zijn vaak al lang op zoek naar een woning, Vaak hebben ze een lichte begeleiding nodig. Het geld dat we nu ontvangen van de minister kunnen we heel goed gebruiken om ze zicht op een woning te geven.'