inspraakprocedure Beleidsnota prostitutie- en seksbranche gemeente Dordrecht

Inspraakprocedure Beleidsnota prostitutie- en seksbranche gemeente Dordrecht (beschrijving van de procedure voor de wijziging)

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘inspraakprocedure Beleidsnota prostitutie- en seksbranche gemeente Dordrecht’, 05 november 2020, pdf, 94kB