Extra hulp voor peuters met een taalachterstand

Peuters in de kinderopvang met een taalachterstand krijgen extra ondersteuning. Zij mogen zes uur langer naar de kinderopvang. Daardoor hebben ze meer tijd om de taal beter te leren. Deze verandering komt door de nieuwe wet op de kinderopvang. De wet gaat in op 1 januari 2021.

De veranderingen gelden voor kinderen met een taalachterstand die een indicatie hebben voor vroeg- en voorschoolse educatie (vve-indicatie). Sommige peuters zitten wel in een vroeg- en voorschoolse groep, maar hebben zelf geen indicatie. Die peuters gaan drie uur in de week langer naar de kinderopvang. Voor de andere peuters in de kinderopvang verandert er niets.

Eigen bijdrage

Zit uw peuter in een vve-groep? Dan betaalt u straks een iets hogere bijdrage. Hoe lager het inkomen, hoe lager de bijdrage. Heeft uw kind wel een vve-indicatie, maar heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u ongeveer 4 tot 8 euro in de maand extra. De kinderopvangorganisaties informeren ouders persoonlijk en schriftelijk over de wijzigingen.

Financiële bijdrage gemeente

Er is een nieuwe Onderwijsvisie van de gemeente, de schoolbesturen en de organisaties in de kinderopvang. Daarin spreken zij met elkaar af om zich in te zetten voor kwetsbare kinderen. Daarom betaalt de gemeente het grootse deel van de kosten van deze verandering: tussen de 520 en 800 euro in de maand extra voor elk kind met een vve-indicatie dat geen recht heeft op toeslag.