Noodopvang kinderen

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is noodopvang mogelijk. Ouders kunnen zonder extra kosten gebruik maken van deze opvang. Deze noodopvang is tot 8 juni.

Onder schooltijd zijn scholen verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in deze groepen van vier jaar en ouder. Dat gaat om opvang voor en na school en om de dagen dat zij niet naar school kunnen.

Opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen

Voert in uw gezin één ouder een cruciaal beroep uit? Dan is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dat niet? Dan kunt u een beroep doen op de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) en/of de school. U kunt dan het volgende doen:

  • Neem contact op met de school of de kinderopvang waar uw kinderen normaal heen gaan. 
  • Gaat uw kind nog niet naar de kinderopvang? Benadert u dan zelf een opvangorganisatie. Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties in Dordrecht die (nood)opvang bieden. Bekijk hiervoor de lijst van organisaties voor noodkinderopvang

Heeft uw kind milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden)? Dan mag uw kind niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Opvang voor kinderen in een kwetsbare positie

Er is ook noodopvang mogelijk voor kinderen in een kwetsbare positie. Bijvoorbeeld omdat het voor een kind thuis niet veilig is. In dat geval gaat het vaak om kinderen of gezinnen waar al hulpverlening is. De noodopvang kan dan bijdragen aan de ontwikkeling en de veiligheid van het kind. Hiermee willen we onveilige situaties voorkomen. 

Verschillende professionals zijn belangrijk om kinderen in kwetsbare posities te signaleren. Dat zijn bijvoorbeeld de leerkrachten op school, medewerkers in de kinderopvang, huisartsen, het consultatiebureau of het Sociaal Wijkteam. Zij hebben vaak al contact met deze kinderen en gezinnen. Samen met hen kunnen zij inschatten hoe het gaat. 

Het kan ook zijn dat er nog geen hulpverlening is. Het gezin is misschien niet bekend bij het Sociaal Wijkteam. Misschien krijgt ook de leerkracht geen contact met het kind. Het is heel belangrijk om zo snel mogelijk contact te krijgen met deze kinderen en gezinnen. Ook voor hen kan noodopvang hard nodig zijn. Aanvragen voor noodopvang voor deze groep kinderen gaan via het Sociaal Wijkteam in Dordrecht. 

Noodopvang na 8 juni

De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via:

  • het webformulier Vragen over noodkinderopvang tijdens coronacrisis
  • telefoonnummer 14 078