Veranderingen op wegen centrum nodig om stad bereikbaar te houden

Om de stad bereikbaar te houden zijn er veranderingen nodig. Het college stelt een aantal veranderingen in de verkeersstructuur van het centrum voor aan de raad.

Het wordt steeds drukker op onze wegen. Zeker wanneer er de komende jaren 10.000 woningen en duizenden banen bij komen. De huidige verkeersstructuur in het centrum is hier nog niet klaar voor. Om de stad ook in de toekomst bereikbaar te houden zijn veranderingen nodig.

Wethouder van der Linden: "Om ervoor te zorgen dat het centrum bereikbaar blijft, dat je je auto kwijt kunt, dat de fiets en het OV volop benut worden, moeten we de verkeersstructuur in het centrum aanpassen. Bovendien willen we het gebied rondom de Spuiboulevard ontwikkelen tot een prettig woon- en werkgebied. Dit vraagt om grote veranderingen die we in dit verkeersplan aan de gemeenteraad voorstellen." 

Grote veranderingen

Er is een nieuw verkeersplan voor het gebied gemaakt. Met wensen van bewoners, bezoekers en ondernemers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. In het plan zit een aantal grote veranderingen:

  • Het verkeer naar het centrum rijdt straks via de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat. Om het verkeer makkelijker te laten doorstromen, passen we de kruisingen aan.
  • De Spuiboulevard krijgt een knip, waar alleen OV en fiets doorheen kan. Deze weg is dan alleen nog bedoeld voor verkeer dat er echt moet zijn. Zoals auto's in de wijken of in de parkeergarage. 
  • Er blijft voldoende parkeergelegenheid. Het nieuwe transferium Weeskinderendijk aan de rand van het centrum, heeft daarin een belangrijke plek. Er komt een snelle en frequente busverbinding naar het centrum. In de parkeergarage Spuihaven komen meer plekken. In plaats van de Veemarkt komt een garage voor abonnementen en bewoners. Parkeren in hartje centrum blijft mogelijk voor wie dat wil. Naar de binnenstad komt u zoveel mogelijk met openbaar vervoer of op de fiets. 

Opgehaald

De afgelopen maanden is samen met ondernemers en bewoners gesproken over de plannen. Daar zijn ideeën, aandachtspunten, vragen en tips opgehaald. Deze zijn zoveel mogelijk verwerkt in het verkeersplan dat het college nu voorlegt aan de gemeenteraad. In een korte animatie leggen we uit wat er gaat veranderen.


Raad besluit

De raad besluit over de aanpassingen voor het verkeer rond de Spuiboulevard en omgeving. Het verkeersplan komt op de agenda van de commissie Grote Projecten. Hiervoor moet nog een nieuwe datum gepland worden. 

Meer informatie staat op de webpagina over het verkeersplan Spuiboulevard.