Ontwerpregeling voor groenblauwe schoolpleinen

Op 1 maart is de ontwerpregeling voor 'groenblauwe schoolpleinen' ingegaan. Scholen die een groenblauw schoolplein willen, kunnen hiermee de hulp inroepen van ontwerpers met veel ervaring. Dat is belangrijk, want het succes van een groenblauw schoolplein valt of staat met een goed ontwerp. We willen Dordtse basisscholen stimuleren hun schoolplein te vergroenen. Het streven is dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. Wij maken Dordt groen.

De ontwerpregeling hoort bij de subsidie voor de uitvoeringskosten voor groenblauwe schoolpleinen, die afgelopen maand al is ingegaan. We vinden het belangrijk dat schoolpleinen vergroenen. Daarom bieden we zowel hulp bij het maken van het ontwerp als een financiële bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp.

Ontwerpers

Afgelopen maand hebben we twee ontwerpers met veel ervaring geselecteerd. Dit zijn Bureau RIS en Krachtgroen. Uw school kan bij het aanvragen van de ontwerpsubsidie één van de ontwerpers kiezen. Die gaat vervolgens samen met uw school aan de slag met een ontwerp. De regeling loopt tot eind 2021. In die periode kunnen tien scholen hier een beroep op doen. In 2021 bekijken we of we de regelingen voor het ontwerp en de uitvoering van groenblauwe schoolpleinen verlengen.

Groenblauwe schoolplein

Een groenblauw schoolplein is een plein met meer beplanting (groen) en natuurelementen en minder tegels. Het heeft verschillende voordelen. Het is regenbestendig en levert een bijdrage aan waterberging (blauw). Het vergroot de biodiversiteit. En het biedt kinderen de mogelijkheid om dagelijks de natuur te beleven. Hierdoor groeit hun belangstelling voor de natuur en hun betrokkenheid bij de natuur. Maar het is ook goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Een groenblauw schoolplein vermindert hittestress op warme dagen. Het stimuleert fysieke activiteiten en gevarieerd en creatief spel. Hierdoor verbeteren ook de schoolprestaties. Daarnaast biedt het leraren de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren.

Voorbeeldfunctie

Maar er is meer. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in de wijk. De schoolkinderen kunnen genieten van een groenblauw schoolplein. Dit heeft een positieve uitstraling op ouders, verzorgers en omwonenden in de wijk. Het kan hen inspireren om ook in hun eigen tuin aan de slag te gaan met meer groen. Op zo'n manier werken gemeente, scholen en inwoners samen aan maatregelen om beter om te gaan met het veranderende klimaat, de biodiversiteit te vergroten en de leefomgeving gezonder te maken.

Meer weten en aanvragen

Meer informatie vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl/professionals/subsidies. Hebben scholen nog vragen? Dan kunnen ze contact opnemen met Annemarie Lammers, e-mailadres: a.lammers@dordrecht.nl, telefoonnummer: (078) 770 44 29 of Maaike Oude Ophuis, e-mailadres: mj.oude-ophuis@dordrecht.nl, telefoonnummer: (078) 770 47 04.