Onderwijs en kinderdagopvang in Dordrecht

Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten tot en met 6 april. Het is belangrijk dat ouders met een cruciaal beroep kunnen blijven werken. Bijvoorbeeld mensen die werken bij de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. Daarom kunnen zij wel terecht bij de opvang.

Het is belangrijk dat ouders met cruciale beroepen kunnen blijven werken. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken bij de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer. Daarom werken Dordtse scholen en kinderopvangorganisaties nauw samen om ervoor te zorgen dat deze ouders terecht kunnen bij de opvang. De gemeente is hierover met hen in gesprek en coördineert eventuele knelpunten.

Maatregelen voor scholen en kinderopvang

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus, waaronder de sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Het gaat om de volgende maatregelen: 

  • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Een lijst van cruciale beroepsgroepen staat op de website van de rijksoverheid. 
  • Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten. Eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo hebben daarbij prioriteit.

Op de website van de rijksoverheid vindt u veel informatie, vragen en antwoorden over de sluiting van scholen en de sluiting van kinderdagverblijven .

Opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen

Voert in uw gezin één ouder een cruciaal beroep uit? Dan is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kunt u een beroep doen op de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) en/of de school. U kunt dan het volgende doen:
•    Neem contact op met uw school of de kinderopvangorganisatie die uw kind(eren) normaal opvangt om de mogelijkheden te bespreken.
•    Gaat uw kind nog niet naar de kinderopvang? Benadert u dan zelf een opvangorganisatie. Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties in Dordrecht die (nood)opvang bieden. Bekijk hiervoor de lijst van organisaties voor noodkinderopvang.

Heeft uw kind milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden)? Dan mag uw kind niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via:

digitaal formulier vragen over Noodkinderopvang rondom corona virus

  • telefoonnummer 14 078

(klik op het plaatje voor een grotere versie)

Infographic maatregelen scholen en kinderopvang