Aanpassingen kruisingen Brouwersdijk/Bosboom-Toussaintstraat

De kruising van de Brouwersdijk met de Bosboom-Toussaintstraat en Frans Lebretlaan is op de schop. We maken de kruising verkeersveiliger door aanpassingen te doen.

Verkeer op de Brouwersdijk heeft voorrang. Om dit duidelijker te maken, leggen we zogenoemde inritconstructies aan. De stoep langs de Brouwersdijk loopt dan in één stuk door. 

Verkeer uit de Bosboom-Toussaintstraat en de Frans Lebretlaan rijdt straks via een drempel de Brouwersdijk op. En andersom. De verhoogde stoep tussen de straten maakt dat verkeer eerder moet afremmen. De doorgaande fietsroute valt zo ook beter op. Eerder is ook het fietspad ter hoogte van de supermarkt aangepast. Er zitten geen bochten meer in het fietspad, zodat fietsers makkelijker door kunnen fietsen richting het Hugo de Grootplein.

Verbeteren verkeersonveilige plekken

Dordrecht werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op een aantal plekken. Deze kruising van de Brouwersdijk is daar een van. Meer informatie over de aanpak vindt u op dordrecht.nl/veiligverkeer.