Geef uw mening over de wijziging van de APV

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijziging voor van de algemene plaatselijke verordening (APV). U kunt hierover uw mening geven van woensdag 8 juli 2020 tot en met maandag 7 september 2020.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels en bepalingen waaraan de gemeente en u zich moeten houden.

Voorgestelde wijzigingen

Hoofdstuk 3 'Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen' van de APV gaan we actualiseren.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:
•    Voorgestelde wijzigingen (PDF, 412 kB)
•    Inspraakprocedure (beschrijving van de procedure voor wijziging van de APV) (PDF, 94 kB)
•    Ontwerp raadsbesluit (PDF, 231 kB)

Geef uw mening

U kunt uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit kan van woensdag 8 juli 2020 tot en met maandag 7 september 2020. Dit doet u door een brief met uw denkwijze (mening) te sturen naar:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Kernteam Veiligheid en Kabinet
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT


Het vervolg

Aan het einde van de inspraakperiode maakt het college een (eind)verslag van alle ingezonden zienswijzen (meningen). In dit (eind)verslag staat een overzicht van de inspraakprocedure. En een kort verslag van de ingeleverde zienswijzen/meningen. Er staat ook een reactie in van het college op de zienswijzen/meningen. En mogelijke aanpassingen die daaruit volgen.

Als u een zienswijze (mening) heeft ingezonden, ontvangt u dit verslag thuis. Daarna stuurt het college het (eind)verslag en het voorstel met wijzigingen voor de APV naar de raad. De raad beslist hier verder over.