Inzet extra verkeersregelaars en andere maatregelen afsluiting Wantijbrug

De afsluiting van de Wantijbrug zorgt op een aantal plekken voor veel drukte in de stad. Vooraf hebben we een aantal maatregelen genomen. Op verschillende plekken in de stad zijn verkeersregelaars ingezet. Bij omleidingen en afsluitingen zorgen zij vooral voor de veiligheid van fietsers. Vanaf vandaag zetten we extra verkeersregelaars in op plekken waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Naast het regelen van fietsverkeer hebben deze regelaars vooral ook een preventieve werking. Het voorkomt bijvoorbeeld dat mensen door rood rijden. Daarnaast houden zij de verkeerssituatie in de gaten.

Extra verkeersregelaars

 Van 06.30 tot 10.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur staan er extra verkeersregelaars bij:

  • Noordendijk, bij zebrapad richting Sperwerstraat, voor het veilig oversteken van voetgangers.
  • Noordendijk, bij de Aalscholverstraat, voor een veilige oversteek van fietsers.
  • Oranjelaan bij Stooplaan-Bankastraat, voor een veilige oversteek van fietsers en voetgangers.
  • Spoorwegovergang Krommedijk, voor het vrijhouden van de spoorovergang. 
  • Merwedestraat-afrit N3, tussen 14.00 en 19.00 uur, om de kruising vrij te houden.

Overige locaties

Vanaf de start van de werkzaamheden zijn er verkeersregelaars ingezet op de volgende locaties: 

  • Sumatraplein, voor de veiligheid (fietsers).
  • Halmaheiraplein-Bankastraat, voor veiligheid fietsers op de rotonde. En tegen het inrijden van de Bankastraat.
  • Spoorwegovergang Reeweg-Oost, voor vrijhouden van de spoorovergang.
  • Groenezoom, voor de veiligheid van fietsers.

Afrit Merwedestraat

Ook bij de afrit Merwedestraat zetten we rond de avondspits een verkeersregelaar in. Die zorgt ervoor dat de kruising vrij blijft. Eerder deze week liep de kruising vast, wat zorgde voor extra oponthoud. We houden de situatie bij de afrit dagelijks goed in de gaten.

Inzet waar nodig

We monitoren de verkeerssituatie op straat en kijken of de verkeersregelaars op de juiste plekken staan. We passen dit aan als dat nodig is of wanneer de situatie verandert. De verkeersregelaars staan er op werkdagen vooral tijdens de spits. Ook volgende week staan ze er nog op de aangeven tijden en locaties. We bekijken hierna of de inzet van verkeersregelaars niet meer nodig is.

Vrachtverkeer

Over de Merwedestraat, Oranjelaan, Noordendijk, Reeweg-Oost en Krommedijk rijdt veel vrachtverkeer. Er geldt geen vrachtwagenverbod in de stad. Wel is het belangrijk dat doorgaand vrachtverkeer omrijdt via de A15 en A16.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moeten omrijden via de route voor gevaarlijke stoffen. Deze route gaat via A15, A27, A59, en A16 (en omgekeerd). Rijkswaterstaat plaats extra borden om vrachtwagen chauffeurs op deze extra borden te wijzen. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert in Dordrecht op vervoer met gevaarlijke stoffen. Zij handhaven op vrachtwagens met gevaarlijke stoffen die ten onrechte binnen de bebouwde kom rijden. De komende weken houdt het ILT extra toezicht.

Ongewenst verkeersgedrag

De politie treedt op tegen fout verkeersgedrag. Zij bekeuren hardrijders door de wijken en automobilisten die rijden op stoep, fietspaden, busbaan of tegen het verkeer in. De gemeente heeft regelmatig contact met de politie over plekken waar dit gebeurt.

Meer informatie

Renovatie Wantijbrug
Maatregelen Wantijbrug
Veel gestelde vragen en antwoorden Wantijbrug