Wijziging APV: verbod hinderlijk gebruik van lachgas

Het hinderlijk gebruik van lachgas is voortaan verboden in Dordrecht. Deze wijziging wil de gemeente doorvoeren in de Algemene plaatselijke verordening (APV).

De wijiziging is op verzoek van de gemeenteraad uitgewerkt. Inspraak op dit voorstel begint zaterdag 1 februari. Tot en met maandag 16 maart kunt u er uw mening over geven.

Lachgas

Het gebruiken van lachgas kan voor overlast zorgen in de openbare orde. Ook is er een risico voor de (volks)gezondheid en het milieu. Om die reden wil de gemeente het gebruik van lachgas verbieden. Het gebruiken van drugs in de openbare ruimte was al strafbaar. Daar is nu ook het gebruik van lachgas bij gekomen. Voor verkopen op straat is een vent- of standplaatsvergunning nodig. De gemeente zal deze vergunning voor de verkoop van lachgas weigeren.

Inspraak

Het college van burgemeester en wethouders stelt deze wijziging van de APV voor aan de gemeenteraad. Ook u kunt uw mening over het voorstel geven. Van 1 februari tot en met 16 maart kunt u daarvoor een brief sturen aan het college. Op de pagina Geef uw mening over de wijziging van de APV vindt u alle informatie voor de inspraakprocedure.