Geef uw mening over de wijziging van de APV

Het college van burgemeester en wethouders stelt een wijziging voor van de algemene plaatselijke verordening (APV). U kunt hierover uw mening geven van zaterdag 1 februari 2020 tot en met maandag 16 maart 2020.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels en bepalingen waaraan de gemeente en u zich moeten houden.

Voorgestelde wijzigingen

Artikel 2:74 A

Om op te kunnen treden tegen het gebruik van lachgas is er geen lokale regelgeving. Daarom wordt voorgesteld artikel 2:74 A op dit punt uit te breiden. Hierdoor wordt niet alleen hinderlijk gebruik van drugs in Dordrecht verboden, maar ook het hinderlijk gebruik van lachgas. De motie M10 'verbod verkoop en gebruik lachgas', aangenomen op 12 november 2019, RIS 2480747.

Meer informatie

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen in de APV vindt u in de volgende documenten:

Geef uw mening

Van zaterdag 1 februari 2020 tot en met maandag 16 maart 2020 kunt u uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de APV. Dit doet u door een brief met uw zienswijze (mening) te sturen naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Afdeling Strategie & Control
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT

Het vervolg

Na afloop van de inspraakperiode maakt het college een eindverslag van alle zienswijzen (meningen) die zijn ontvangen. In het eindverslag staat een overzicht van de inspraakprocedure en een kort verslag van de ingediende zienswijzen. Er staat ook een reactie in van het college op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die daaruit volgen.

Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u dit eindverslag thuisgestuurd. Daarna stuurt het college het eindverslag en het wijzigingsvoorstel voor de APV naar de raad om hier verder over te beslissen.