Dordrecht Academy komt eraan

De Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool InHolland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en de gemeente Dordrecht gaan nieuw hoger onderwijs in Dordrecht brengen: Dordrecht Academy. Hiervoor hebben ze een intentieverklaring ondertekend. Dordrecht Academy komt in een nieuw gebouw op Campus Leerpark.

Dordrecht Academy gaat starten met tien tot twaalf Associate Degree opleidingen. Dit zijn praktijkgerichte tweejarige opleidingen die qua niveau tussen het mbo en een hbo-bachelor in zitten. De geboden opleidingen zullen nauw aansluiten op de sectoren in de regio die een tekort hebben aan hoger opgeleiden. Ook zal de Academy projecten, stages, bijvakken en afstudeeropdrachten aanbieden voor derde- en vierdejaars bachelorstudenten. Zo kunnen de studenten kennismaken met het werk in onze regio. De gemeente draagt bij aan de ontwikkeling van Dordrecht Academy. Binnenkort ontvangt de gemeenteraad hiervoor een voorstel.