Noodverordening op details aangepast en vastgesteld

De noodverordening van 10 augustus is op enkele details aangepast en opnieuw vastgesteld. Deze versie geldt vanaf 21 augustus.

De aanpassing betreft enkele woorden, die nu vooral juridisch gezien meer helderheid geven. Behalve deze terminologie zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aan deze nieuwe versie. De aangepaste termen zijn studentenvereniging en kennismaking.

Meer over de aanpassingen van de noodverordening leest u op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.