Geef uw mening over de wijziging van het Bibob-beleid

De Wet Bibob geeft gemeenten de mogelijkheid om de integriteit te controleren van bedrijven en mensen met wie zij zaken doen. Dordrecht wil zijn Bibob-beleid aanpassen om misbruik van vergunningen door criminelen nog beter aan te pakken.

Wanneer er gevaar is dat een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren. Ook kan zij de afgegeven vergunning intrekken. Met het Bibob-beleid beschermt de gemeente de concurrentiepositie van eerlijke ondernemers.

Dordrecht heeft een paar jaar terug zijn Bibob-beleid vastgesteld. In dit beleid staat hoe de gemeente de wet Bibob toepast en binnen welke branches. Ook is te lezen in welke gevallen een adviesaanvraag plaatsvindt bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). 

Voorgestelde wijzigingen 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Een ondernemer die de afgelopen 2 jaar is onderzocht op grond van de Wet Bibob zal niet opnieuw onderzocht worden. Dat gebeurt wel wanneer er signalen zijn van misbruik. 
  • De toepassing van de wet Bibob bij bouwvergunningen en vastgoedtransacties is gewijzigd. We zullen bij meer branches een Bibob-onderzoek starten. Het gaat dan om branches of sectoren waarvan we weten dat die vatbaar zijn voor criminaliteit.
  • De nieuwe vergunningplicht zoals opgenomen in artikel 2:41 B van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (vergunning voor het tegengaan van een onveilig, niet-leefbaar, malafide ondernemersklimaat) wordt in het Bibob-beleid meegenomen. Voortaan starten we bij iedere aanvraag voor zo'n vergunning een Bibob-onderzoek. 

Inspraakprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2020 besloten om het concept van de wijziging van het Bibob-beleid vrij te geven voor inspraak. Dit betekent dat belanghebbenden een zienswijze op het concept kunnen indienen.
De stukken liggen in de periode van maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober 2020 ter inzage in de hal van het Stadskantoor (vraag ernaar bij de balie). Of bekijk hier de tekst van de wijzing.

Geef uw mening 

U kunt uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen in he Bibob-beleid. Dit kan per brief tot uiterlijk maandag 12 oktober 2020. U kunt de brief sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Kernteam Veiligheid en Kabinet
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Het vervolg

Na de inspraakperiode ontvangen de indieners van een zienswijze een verslag van de inspraakreacties. Na eventuele aanpassingen zal het college de wijziging van het Bibob-beleid vaststellen.