Tiny Houses in Crabbehof

Steeds meer mensen willen klein(er) en duurzaam gaan wonen. Zij kiezen voor het wonen in een tiny house. Ook in Dordrecht is er vraag naar grond voor tiny houses.

De gemeente wil ruimte bieden aan mensen die in zo'n compacte, verplaatsbare woning willen wonen. Het gaat dan om woningen die duurzaam zijn en gemaakt van materialen die hergebruikt kunnen worden. Aan de Noordendijk is kortgeleden de eerste locatie voor tiny houses ingericht. 

Voor 10 jaar

Ook in de wijk Crabbehof stelt de gemeente grond beschikbaar voor tiny houses. Het terrein ligt op de hoek van de Aalbersestraat en Dresselhuysstraat. Hier is plaats voor 11 tiny houses. De tiny houses mogen 10 jaar blijven staan. De bewoners huren de grond van de gemeente. Zij moeten zelf hun tiny house plaatsen. 
De gemeente zorgt voor de basisinrichting van het terrein zoals een groene omheining en ondergrondse voorzieningen. Ook komt er een gemeenschappelijke ruimte die de bewoners samen met de buurt mogen gebruiken. 
Er zijn uitgangspunten voor deelname aan het project in Crabbehof. U vindt die op www.dordrecht.nl/tinyhouses

Videoconferentie 

Heeft u belangstelling voor een kavel en wil u hierover meer informatie? Meld u dan aan voor de videoconferentie op donderdag 30 april om 19.30 uur. Deze online bijeenkomst komt in de plaats van een informatieavond. Door het coronavirus is een informatieavond nu niet mogelijk. In deze videoconferentie krijgt u informatie over het project en over de inschrijving. Ook kunt u vragen stellen. 
U kunt zich aanmelden voor de videoconferentie door een mail te sturen naar tinyhouses@dordrecht.nl.
  
Na de videoconferentie start de inschrijving. Het kan zijn dat er meer mensen een kavel willen dan er grond beschikbaar is. In dat geval vindt een loting plaats. Ook hierover krijgt u informatie tijdens de online bijeenkomst.