Online bijeenkomst over A15 Papendrecht - Gorinchem

De A15 Papendrecht – Gorinchem staat in de top 50 van de wegen met de meeste file. De minister van Infrastructuur en Waterstaat gaf 2 jaar geleden de start voor de aanpak van de A15.

Het knelpunt A15 is in deze periode onderzocht. Er zijn verschillende oplossingen bekeken. Zoals het verbreden van de weg tussen Sliedrecht-West en Gorinchem. Ook zijn nieuwe verkeerstechnieken onderzocht die het verkeer beter laten doorstromen.

Online bijeenkomsten

Op woensdag 6 mei en donderdag 7 mei zijn er online bijeenkomsten. Hierin vertelt het ministerie u meer over de mogelijke maatregelen om de files op A15 op te lossen. Deze bijeenkomsten zijn online vanwege het coronavirus.

De online bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 6 mei van 16.00 tot 17.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur.
  • Donderdag 7 mei van 16.00 tot 17.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur.

U kunt zelf kiezen wanneer u deelneemt. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpak van de A15 en over de online bijeenkomsten? Kijk dan op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl

A15 Papendrecht Gorinchem