Nieuwe noodverordening van kracht

Vanaf 29 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze noodverordening vervangt de versie van 3 april.

De nieuwe regels geven invulling aan de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. De noodverordening is nodig om de maatregelen te kunnen handhaven.

Op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid leest u wat er veranderd is. Hier vindt u ook de volledige de noodverordening.