COVID-19 maatregelen voor subsidies Dordrecht vastgesteld

Op 28 april 2020 heeft het college de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht vastgesteld.

Hiermee willen we alle gesubsidieerde instellingen en organisatoren in deze crisis tegemoet komen. Ook zij die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van subsidie.

Evenementen

Veel evenementen en activiteiten gaan ook niet door. De gemeente helpt organisatoren die voor deze activiteiten subsidie (hebben) ontvangen. De regeling moet voorkomen dat organisatoren in financiële problemen komen door de coronacrisis. Verschillende organisaties hebben dit jaar al subsidie gekregen van de gemeente voor activiteiten die nu niet doorgaan.

Wethouder Maarten Burggraaf vindt dat een grote tegenslag voor hen. 'We zijn niet voor niets evenementenstad van het jaar geworden. In Dordrecht hebben we veel enthousiaste instellingen en organisatoren van evenementen. Ieder jaar doen zij hun best om er een feest van te maken. Instellingen en organisatoren hebben het zwaar in deze periode, maar staan er niet alleen voor. Met deze regeling hopen we hen wat steun te geven.'

Subsidiebureau

U mag uw situatie via e-mailadres aan het Subsidiebureau kenbaar maken. Wij bekijken dan hoe de gemeente u tegemoet kan komen. De beleidsregel hierover leest u op de pagina Subsidie algemeen. De regeling geldt vanaf 9 maart 2020 en loopt tot eind 2020.