Brouwersdijk ter hoogte van supermarkt veiliger voor fietsers

Maandag 20 april 2020 is gestart het aanpassen een stuk fietspad op de Brouwersdijk. Ter hoogte van de supermarkt is het soms gevaarlijk voor fietsers. Dat willen we oplossen.

Het fietspad buigt voor de supermarkt een stukje af. Ook loopt het fietspad langs parkeervakken die smal zijn. De rijweg is op dat gedeelte wat breder dan andere delen van de Brouwersdijk. Verkeer rijdt daardoor makkelijker harder. We maken het fietspad recht en de rijweg iets smaller. Hierdoor is er meer ruimte voor parkeervakken en een strook om in- en uit te stappen. Fietsers hebben zo minder last van het inladen van boodschappen en langsrijdende auto's. Ze kunnen veiliger doorrijden.

Plan van aanpak

Veilig verkeer in Dordrecht. Dat vindt iedereen belangrijk. We onderzochten op welke plekken de meeste ongelukken gebeuren. En we vroegen Dordtenaren om aan te geven welke plekken zij in de stad als verkeersonveilig ervaren. Die hebben we samengevoegd in een plan van aanpak waar ook de Brouwersdijk in staat.
Zo maken we het verkeer in Dordrecht steeds veiliger. Natuurlijk helpen een goede inrichting van de weg of borden en belijning daarbij. Maar het belangrijkste is hoe iedereen zich gedraagt in het verkeer. Met elkaar houden we het verkeer in Dordrecht veilig. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie over de aanpak van verkeersonveilige plekken op www.dordrecht.nl/verkeersveilig.