Jaarlijkse vloedschottentest op 25 september

Woensdag 25 september is de jaarlijkse vloedschottentest in de historische binnenstad van Dordrecht. Wist je dat de Voorstraat eigenlijk een zeedijk is? Samen met enkele andere straten dienen ze bij hoogwater als dijken om de lagergelegen gedeelten van de binnenstad te beschermen.

vloedschottentest in de BoomstraatDe Prinsenstraat, Voorstraat en de Riedijk beschermen de historische binnenstad van Dordrecht tegen extreem hoog water. Maar ze liggen gemiddeld 30 tot 40 centimeter lager dan de andere zeedijken op het Eiland van Dordrecht. Op sommige plekken zelfs ruim een halve meter lager. Dijken 'in de polder' kunnen we ophogen en versterken. Maar de dijken in de binnenstad staan vol monumenten. Daarom hebben we het systeem van de vloedschotten. Vloedschotten zijn metalen platen van ongeveer een halve meter hoog. Hiermee kunnen we de dijken in de binnenstad 'ophogen'.

De panden aan de Voorstraathaven zijn zelf onderdeel van de dijk. Zij moeten het water 'buiten de deur' houden van de panden aan de overkant van de straat, en de straten daarachter.

Ieder jaar testen we het vloedschottensysteem op de laatste woensdag van september. Dat doen we samen met Waterschap Hollandse Delta. De jaarlijkse inspectie is meteen een test hoe de samenwerking tussen waterschap en gemeente verloopt. Iedereen oefent zijn rol. De vloedschottentest vindt altijd plaats vóór de start van het stormseizoen, op 1 oktober. Tijdens het stormseizoen - dat tot 1 april loopt - is er een verhoogde kans op hoog water. Het waterschap is dan extra alert op mogelijk gevaarlijke situaties als het gaat om waterveiligheid.

De vloedschottentest begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Ook de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat zijn onderdeel van het vloedschottensysteem. De Boomstraat is tijdens de test tijdelijk afgesloten.