Gezinsdrama Sterrenburg

Vragen en antwoorden

Wat is er gebeurd?

Maandagavond 9 september heeft in de Heimerstein in Sterrenburg een schietincident plaatsgevonden. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 4 dodelijke slachtoffers zijn gevallen: een man van 35, een vrouw van 27 en twee kinderen van 8 en 12 jaar.

Een politieman van het flexteam in Dordrecht heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn dienstwapen gebruikt om zijn dochters en de moeder van de kinderen om het leven te brengen.

De Rijksrecherche doet nader onderzoek. Burgemeester Wouter Kolff is maandagavond 9 september naar de buurt gegaan en heeft daar gesproken met buurtbewoners.

Dinsdagavond 10 september was er een druk bezochte bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Burgemeester Wouter Kolff sprak de aanwezigen toe.

Wie onderzoekt de toedracht?

De Rijksrecherche onderzoekt de exacte toedracht. De woordvoering over het onderzoek naar het gezinsdrama ligt bij het Openbaar Ministerie. Als daar ontwikkelingen in zijn, zal het OM daar mededelingen over doen.

Wat heeft de burgemeester gezegd tijdens de bijeenkomst op 10 september?

Tijdens de bijeenkomst dinsdagavond 10 september in de Ontmoetingskerk heeft de burgemeester een toespraak gehouden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is zeer betrokken bij de buurt en leeft intens mee. Burgemeester Kolff is maandagavond in de buurt geweest en heeft daar gesproken met buurtbewoners.

In het Stadskantoor is een condoleanceregister geopend. Ondertekenen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Het adres van het stadskantoor is Spuiboulevard 300.

In samenspraak met de betrokken scholen en sportverenigingen was er dinsdagavond 10 september een bijeenkomst voor iedereen die behoefte had om samen verdriet te delen en gevoelens te uiten naar aanleiding van het gezinsdrama. 
Na afloop van de bijeenkomst sprak burgemeester Kolff de media toe.

We zijn in nauw contact met hulpinstanties en buurtbewoners om te bepalen of en welke acties de komende dagen nodig zijn vanuit de gemeente.

Hoe worden bewoners geïnformeerd?

Direct omwonenden hebben een brief van de burgemeester ontvangen over de bijeenkomst. Daarnaast is informatie te vinden op deze website (www.dordrecht.nl) en via onze social mediakanalen Facebook en Twitter.

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Het verdriet is groot. Mogelijk heeft u behoefte aan extra professionele ondersteuning. Daarvoor kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101. Ook kunt u terecht bij het sociaal wijkteam via 078 - 221 00 05 of kijk op https://www.swtdordrecht.nl/waar-vind-je/sociaal-wijkteam-sterrenburg/.

Wat gebeurt er voor verenigingen/scholen?

De betrokken (sport)verenigingen en scholen krijgen ondersteuning vanuit het sociaal wijkteam en Slachtofferhulp. Zij zullen met hen bekijken hoe ze hun leden/leerlingen en andere betrokkenen het beste kunnen informeren en ondersteunen.

Komt er een stille tocht?

Na overleg met de nabestaanden en de buurt wordt er geen stille tocht georganiseerd.

Wat gebeurt er met het condoleanceregister?

Het condoleanceregister gaat vrijdag naar de familie.