Conferentie Regenboogstad 2019 voor scholen en zorg- en welzijnsinstellingen

Op donderdagochtend 10 oktober 2019, een dag voor de internationale Coming Out Day, organiseert gemeente Dordrecht een bijeenkomst over het thema ‘Sociaal veilig klimaat in scholen en zorg- en welzijnsinstellingen. Wethouder Peter Heijkoop (LHBTI) opent de bijeenkomst om 9.30 uur.

De gemeente Dordrecht is één van de 50 Regenbooggemeenten in Nederland. De gemeente zet zich samen met partners in voor de acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en interseksen (LHBTI). Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Elk jaar vragen wij de aandacht voor dit onderwerp. Nu speciaal bij scholen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Medewerkers van scholen en zorg- en welzijnsinstellingen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het doel van de conferentie is om professionals handvatten te bieden, om te kunnen omgaan met uitdagingen in hun werk. Er zijn twee workshops voor scholen en twee voor zorg- en welzijnsinstellingen. Meer informatie vindt u op de speciale pagina van de conferentie. Daar kunt u zich ook aanmelden.

In het Stadskantoor hangt sinds kort dit kleurrijke schilderij dat gebruikt is in het promotiemateriaal van de conferentie Regenboogstad 2019. Het schilderij is gemaakt door kunstenaar Bart Rombout en staat voor diversiteit, verbinding en gelijkwaardigheid.Beeldmerk Regenboogstad 2019