Hoogwaterseizoen is begonnen

Van oktober tot en met maart is het ‘stormseizoen’. Dan is de kans op hoogwater groter dan in de rest van het jaar. Als het water rondom het eiland van Dordrecht heel hoog wordt, merken we dat vooral in de binnenstad.

Een deel van de binnenstad wordt niet beschermd door dijken. Het ‘buitendijkse’ deel van de binnenstad ligt tussen de rivier en de Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk. In het gedeelte dat buitendijks én redelijk laag ligt, kan bij hoge waterstanden water op de kades komen.

Meer informatie

Kijk op onze speciale hoogwaterpagina voor meer informatie over (omgaan met) hoogwater in Dordrecht. Bekijk instructies om goed zandzakken neer te leggen. Ook kunt u zich inschrijven voor de hoogwatermailservice, waarmee u snel wordt gewaarschuwd wanneer hoogwater wordt verwacht. Ook leest u hoe u zich kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld door alvast spullen in huis te halen die u nodig heeft om zandzakken goed te gebruiken. Of door bij de inrichting van uw pand rekening te houden met de kans op hoogwater.