Wantijbrug (N3) vanaf 20 januari voor 2,5 maanden afgesloten

Op 20 januari start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug. De brug gaat dan voor twee en halve maand dicht. De brug in de N3 is in slechte staat. Daarom moet Rijkswaterstaat de brug dringend renoveren. Tijdens de werkzaamheden mag er geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Dit is voor de veiligheid. Rijkswaterstaat heeft dit besluit van minister Van Nieuwenhuizen vandaag met een persbericht bekend gemaakt.

Verschillende omleidingen

Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug. De N3 gaat dicht tussen afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid over de A16 en de A15. Vervoer van gevaarlijke stoffen moet via de A27 rijden.

Geen andere optie dan volledige afsluiting

Wethouder bereikbaarheid, Rik van der Linden: "Natuurlijk is de gemeente niet blij met de afsluiting van de Wantijbrug. Hierdoor verwachten we grote verkeershinder in en rond onze stad. We hebben uitgebreid gesproken met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio over alle mogelijke alternatieven. Hieruit bleek dat de veiligheid tijdens het werk aan de brug en de aanrijtijden voor de nood- en hulpdiensten via de N3 alleen mogelijk zijn door de brug compleet af te sluiten."

Overlast zoveel mogelijk beperken

Het ministerie beseft dat Dordrecht en de regio hier overlast van krijgen. Daarom komen er extra maatregelen waardoor de overlast iets minder wordt. Samen met Rijkswaterstaat bereiden we de maatregelen nu voor. We kijken bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties.

Kom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of op de fiets

Maar ook met deze maatregelen zal het erg druk worden. Wethouder Van der Linden doet daarvoor ook een beroep op de inwoners en bedrijven. "Kom vooral met het openbaar vervoer of op de fiets. Neemt u toch de auto, reis dan buiten de spits. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft."

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat de werkzaamheden aan de Wantijbrug betekenen voor onze stad? Kijk dan op deze pagina over de renovatie van de N3 en de Wantijbrug op deze website.
Download via deze link het persbericht van Rijkswaterstaat over de werkzaamheden aan de Wantijbrug.
Voor uitgebreide informatie over de renovatie van de Wantijbrug kunt u bellen naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 of surf naar www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug.