Nieuw stadion FC Dordrecht niet haalbaar

Er zijn de afgelopen jaren veel plannen geweest voor een nieuw stadion, die allemaal niet levensvatbaar bleken. Het afgelopen jaar hebben FC Dordtrecht, de gemeente en andere betrokkenen gekeken naar de mogelijkheden van 'maatschappelijk financieren'.

Daarbij komen er in en om het nieuwe stadion ook andere maatschappelijke functies, bijvoorbeeld onderwijs en (jeugd)zorg. Ook de amateursportclubs op sportpark Krommedijk zouden hierin een plaats kunnen krijgen.

Een nieuw stadion voor FC Dordrecht is alleen haalbaar als de gemeente garant staat. De gemeente moet garant staan voor de investering van minstens €17 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders is niet bereid een garantie af te geven. Het college houdt vast aan de eerder gemaakte afspraken. Dat betekent geen steun aan FC Dordrecht. Wel €1,7 miljoen voor de bereikbaarheid rond een nieuw stadion, zoals de toegangsweg en de parkeerplaats.

Financiering

Een haalbaarheidsonderzoek laat zien dat dit plan niet volledig door de markt gefinancierd kan worden. Dat heeft te maken met de minimaal financiële mogelijkheden van de club. Verder zijn er beperkingen die gelden voor commerciële functies. Winkels en kantoren zijn volgens het plan niet toegestaan. Er zijn wel organisaties met interesse om in een nieuw gebouw ruimte te huren. Deze organisaties kunnen ook niet in het stadion investeren.